Make your own free website on Tripod.com

Physical

เเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเรียนของวิชาฟิสิกส์

ที่พวกเราทุกๆรู้จักกันดีในความโหดและหินของโจทย์ปัญหา พวกเราจึงคิดที่จะสร้างเว็บนี้ขึ้น

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพวกเราและบุคคลที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้

ซึ่งภายในเว็บไซร์ประกอบด้วย

ซึ่งเข้าชมได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้

การแกว่งแบบมีคาบ
โมเมนตัม
การคำนวณเกี่ยวกับงานเเละพลังงานจลน
ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า
กฏของเกาส์

เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานคอม ฯ ซึ่งคณะผู้จัดทำสร้างด้วยแรงกาย แรงใจและความรู้ทั้งหมด ที่มีอยู่

ทางคณะผู้จัดทำหวังว่าผู้ที่เปิดเว็บนี้ขึ้นมาจะได้รับประโยชน์ในด้านสาขาวิชาที่กำลังศึกษา

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมานะที่นี้

 

webmaster